คณะผู้บริหาร

พระโสภณปริยัติวิธาน
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา

พระครูสุนทรคุณวัตร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา

พระครูปริยัติธรรมภาณี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา