วัดพัฒนาดีเด่น/ตัวอย่าง/อุทยาน
วัดพัฒนาดีเด่น      วัดพัฒนาตัวอย่าง      วัดมีอุทยานการศึกษา   
อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑  
           
บัญชีรายชื่อวัดพัฒนาดีเด่น  
เลขที่ วัด ตำบล ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ  
 
พายัพ ในเมือง พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส    
ใหม่บ้านดอน โคกกรวด พระครูโสภณวุฒิธาดา    
           
บัญชีรายชื่อวัดพัฒนาตัวอย่าง  
เลขที่ วัด ตำบล ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ  
 
ศาลาเย็น ในเมือง พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์    
           
บัญชีรายชื่อวัดมีอุทยานการศึกษา  
เลขที่ วัด ตำบล ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ  
 
ประมวลราษฎร์ จอหอ พระครูสุนทรคุณวัตร    
           
บัญชีรายชื่อวัดชนะเลิศโครงการวัดโคราช สะอาด   
เลขที่ วัด ตำบล ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ  
 
กองพระทราย ในเมือง พระครูประทีปธรรมวัฒน์    
หลักร้อย ในเมือง พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.