ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 61 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ พระครูวิบูลพัฒนาทร อดีตเจ้าคณะอำเภอจักราช

คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา นำโดย พระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา และคณะพระสังฆาธิการทุกรูป ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ  พระครูวิบูลพัฒนาทร  อดีตเจ้าคณะอำเภอจักราช  วัดบ้านบุ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 14.00น.

วัดบุ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา